om meg keramikk prosjekter utstilling bilder kontakt hjem
Sansing

Installasjon på Landskonferansen om Barnekunstskole, i Stamsund 1994. Vi fylte et rom med sand, vann og andre naturelementer. Rommet ble estetisk bearbeidet. Dette for å vise hvor viktig sanseopplevelsene, lukt, smak og synssansen er i den kreative formidling.

Etter konferansen ble rommet brukt til barns utfoldels i lek. Da ble en helt ny og annerledes orden.