Jeg har jobbet som kunsthåndverker i Overhalla, Bergen, Lofoten og de siste 20 år i Trondheim. Jeg konstruerer og dekonstruerer former som stammer fra naturen. Jeg arbeider med ulike glasurer og avtrykk av foto med motiver hentet fra plante og dyreriket, og fra ornamentikk.

“Jeg har drevet i over 50 år som keramiker, og gått gjennom mange forskjellige perioder og teknikker. Men nå vil jeg leke meg – med leira som er så plastisk og formbar. Det finnes så mange muligheter for å skape ting med den, at jeg aldri går lei.”

Tre trær i keramikk

Trær

Se flere arbeider i denne kategorien.

Rever & Reveri

Se flere arbeider i denne kategorien.

Hus i keramikk

Se flere arbeider i denne kategorien.

Krukker, vaser, fat etc.

Se flere arbeider i denne kategorien.

Kuler

Se flere arbeider i denne kategorien.

Hus i plast

Se flere arbeider i denne kategorien.
“Jeg søker å smelte sammen teknikk og materiale, så natur og det naturlige oppstår.”
Filmen er laget av Peter Opland.